ÚVOD
AKTUÁLNĚ
O PROJEKTU
ČINNOST
PRÁCE STUDENTŮ
PŘEDMĚTY ÚSTAVU
FOTOGALERIE
KONTAKTY
VÝUKA/LECTURES
ENGLISH VERSION
Projekt OP PIK
Projekt NPO
Athens Course

Dnes je:
19. dubna 2024

Optimalizováno pro:
Internet Explorer 6
Mozzila Firefox 16

Aktuálně


Nová technologická akvizice

V průběhu roku 2021 došlo k pořízení nového měřicího zařízení, a sice tzv. skidometru. Jedná se o zařízení, které je a bude využíváno pro určení protismykových vlastností vozovek a vodorovného dopravního značení v souladu s ČSN EN 1436. Jedná se o výrobek švédské společnosti SARSYS-ASFT AB, přičemž nákup byl financován z projekt OP VVV Infrastrukturní a laboratorní vybavení FD ČVUT (reg. číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002482).
Projekt HASTA

Od června roku 2021 bylo zahájeno řešení projektu Standardy výkonu znalecké činnosti při posuzování průběhů a příčin dopravních nehod, který byl podpořen Technologickou agenturou ČR. Kromě našeho ústavu na projektu participují Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, Masarykova univerzita - Právnická fakulta a Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera.

Cílem a předpokládaným hlavním výsledkem projektu je harmonizace a inovace stávajících postupů při analýze dopravních nehod tak, aby znalci měli k dispozici jednotně aplikovaná kritéria pro interpretaci příčin a průběhu dopravní nehody ve formě standardů zakládajících metodický postup sloužící jako jednotně aplikovaný postup využitelný při výkonu znalecké činnosti v této oblasti. Existence standardizovaného postupu při znalecké činnosti, v podobě definovaných standardů, pak bude základem sloužícím jako jednotně aplikovaný postup využitelný při jmenování znalců a dohledu nad nimi v této oblasti.


Příprava testovací figuríny

Jednou z činností, která na našem pracovišti kontinuálně probíhá, je vývoj a modernizace testovací figuríny P6. Jedná se o figurínu představující 6leté dítě. Zkoušeny jsou různé postupy a materiály, např. směs silikonového kaučuku Lukopren či elastická licí pryskyřice. Na níže přiložených obrázcích je vidět odlité předloktí a k tomu určená forma. Ta vznikla 3D tiskem na základě vytvořeného 3D modelu v rámci procesu reverzního inženýrství z předcházející generace figuríny.
Projekt VIMOT

V letech 2017 až 2020 je na našem pracovišti řešen výzkumně zaměřený projekt VIMOT, který se orientuje na práci s daty EDR a jejich validaci a zavádění do praxe.

Mezi jeho výsledky patří také dvě publikace, jejichž elektronické vydání vám přinášíme. Jedná se o (lze otevřít či stáhnout kliknutím na odkaz):

Technologie EDR a její principy
Inovativní metoda k odhalování trestných činů v silniční dopravě s využitím elektronických nehodových dat

V květnu roku 2018 proběhl první z další série nárazových testů. Jednalo se o náraz osobního vozidla do figuríny dospělého člověka ve vysoké rychlosti. Test zajišťovala všechna zapojená pracoviště, Ústav soudního znalectví v dopravě se zapojil využitím měřicí techniky (totální stanice, 3D skener, měření dynamiky vozidla a další).

V rámci projektu se vybraní pracovníci z ÚSZvD a Ústav soudního inženýrství Žilinské univerzity také účastnili mezinárodního semináře CDR User Summit Europe. V rámci semináře zaznělo mnoho novinek a zajímavostí, a to jak ze strany výrobce CDR (nástroj pro čtení těchto dat) - společnosti Bosch, tak ze strany zástupců automobilek i uživatelů.


Crashtesty osobních automobilů

V říjnu 2017 v rámci mezinárodního projektu VIMOT4U, ve kterých spolupracují Ústav soudního znalectví v dopravě FD ČVUT, Ústav soudního inženýrství Žilinské univerzity, Dopravní fakulta Univerzity Pardubice a Policejní akademie ČR, proběhly u Linze série crashtestů osobních automobilů vybavených systémy EDR.
Crashtestů se účastnili i studenti projektu Analýza dopravních nehod, kteří měli mj. možnost se seznámit s dostupnout měřicí technikou rakouských kolegů.


Crashtest s bariérou

V srpnu 2017 spolupracoval Ústav soudního znalectví v dopravě FD ČVUT s kolegy z Fakulty stavební ČVUT v Praze na crashtestech bezpečnostních bariér. Studenti měli možnost v rámci těchto testů vybavit automobily figurínami a snímači pro dynamická měření do svých závěrečných prací. Celkem byly testovány tři druhy bezpečnostních bariér.


Technodays 2016

V dubnu letošního roku se v Chomutově konal 4. ročník veletrhu TECHNODAYS. Toho se na stánku ČVUT v Praze zúčastnili i naši zástupci. Obecně byla představena problematika, kterou se Fakulta dopravní a Ústav soudního znalectví v dopravě zaobírá. Detailně pak bylo účastníkům prezentováno měření dynamiky jízdy motocyklů v rámci projektu Analýza dopravních nehod.
Pozvánka na přednášku "Bezpečnostní prvky vozidel"

Ústav soudního znalectví v dopravě si Vás dovoluje pozvat na přednášku na téma Bezpečnostní prvky vozidel, která se uskuteční dne 12.5. 2016 od 15.00 hodin v B005. Přednášet bude Ing. Karel Mulač, člen týmu Výzkumu dopravní bezpečnosti, Škoda Auto a.s. Přednáška se zaměří zejména na nejnovější systémy ve výbavě vozidel koncernu, které působí preventivně za účelem eliminace krizových situací, popř. interagují se systémy pasivní bezpečnosti pro snížení následků případné dopravní nehody. Těšíme se na viděnou.
Oslava 20 let působení ČVUT v městě Děčíně

V říjnu roku 2015 jsme měli tu čest zastupovat společně s ústavem K616 Fakultu dopravní na oslavě 20 let naší univerzity v Děčíně. Při této příležitosti si mohli návštěvníci prohlédnou vystavovaná zařízení, diskutovat s akademickými pracovníky i studenty školy a dozvědět se řadu zajímavých informací.
Testování nových prvků dopravní infrastruktury

V rámci jednoho z našich výzkumných projektů byl proveden v červenci 2015 nárazový test osobního automobilu za účel ověření nových prvků dopravní infrastruktury. Konkrétně se jednalo o možnosti nového stavebního řešení sjezdů a samostatných sjezdů s ohledem na zvýšení možnosti při případném nárazu vozidla.
Setkání Ústavu soudního znalectví v dopravě a Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Historicky první setkání zástupců ÚSZvD a SFDP proběhlo na půdě Fakulty dopravní v úterý 19.5.2015 od 15:00 hod. Akci moderoval pan doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc., za náš ústav vystoupil a ústav představil jeho vedoucí doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D. Příspěvky si připravili Ing. Zdeněk Svatý, Ing. Luboš Nouzovský a Ing. Bc. Kateřina Mičunková, kteří detailněji představili některé projekty a výzkumné záměry. O cílech Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum a přípravách na Kongres ISPRS v Praze v roce 2016 promluvila doc. Ing. Lena Halounová, CSc., předsedkyně SFDP. Po každém příspěvku následovala široká a přínosná diskuze. Na závěr semináře proběhla další všeobecná debata mezi členy obou komunit. Setkání ukázalo nové možnosti do budoucna a vysoký potenciál spolupráce, za což jsme rádi.Program Reakce

Ve spolupráci s kolegy FD ČVUT v Praze byl vyvinut jednoduchý, ale praktický software pro měření reakční doby. Program umožňuje exportovat naměřené výsledky pro další zpracování.
Program je ke stažení ZDE


Den Vědy

Dne 15. 11. 2013 proběhl na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze sedmý ročník setkání pražských vysokých škol (ČVUT, ČZU, UK, VŠE, VŠCHT) s veřejností odbornou, ale i laickou. Součástí akce byly nejen přednášky, ale také výstavní expozice, kde se návštěvníci akce mohli seznámit například se studentskou formulí, změřit si rychlost své reakce nebo poznat, jak se "vědecky" vaří pivo. Jeden z těchto výstavních prostor patřil také Fakultě dopravní. Zájemci se mohli seznámit s výsledky naší činnosti, vyzkoušet simulátor automobilu ústavu K616 nebo si prohlédnout modelové kolejiště se simulací automatizovaného řízení na železnici ústavu K620.


Test systému eCall

První reálný test fungování systému eCall se uskutečnila v prostorách Státní zkušebny zemědělských, potravinářských a lesnických strojů v Praze - Řepích. Tato zkouška proběhl s podporou především Ministerstva dopravy, kromě něj se na ní podílelo Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství HZS ČR, ŠKODA AUTO a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., ÚAMK a Fakulta dopravní ČVUT. Právě zástupci FD, konkrétně ústavu K616 zajistili průběh testu po technické stránce. Společně s nimi na realizaci a vyhodnocení testu pracovali i zaměstnanci a studenti našeho ústavu.


Nové technologie

K soudněznalecké činnosti patří také provádění zkoušek a experimentů. Jedno takové zkoušení, které proběhlo v měsících září a řínu, se týkalo také použití tzv. mikroteček pro identifikaci. Mikrotečky byly umístěny na airbagy a po jeho vystřelení se zkoumala možnost čtení informací z mikroteček. Další částí testování byly zkoušky pevnosti a pružnosti registračních značek nebo adhezních podmínek na běžných městských komunikacích. Zajímavé snímky z průběhu si můžete ve fotogalerii.


Ocenění absolventky našeho ústavu

Nyní již bývalá studentka našeho ústavu Ing. Lenka Žaludová absolvovala magisterský studijní program s hodnocením prospěla s vyznamenáním, tedy s červeným diplomem. Zároveň byla její diplomová práce na téma „Intenzita osvětlení předních světlometů v oblasti před vozem“ oceněna Cenou Prof. Ing. Dr. Jaroslava Vlčka, DrSc., která je udělována za vynikající diplomové práce studentů v magisterských studijních oborech Fakulty dopravní ČVUT. Práce byla psána v anglickém jazyce a následně též vydána německým nakladatelstvím Lambert Academic Publishing. Publikace je k získání na www.amazon.com


Mezinárodní konference „Dopravní nehodovost a návrh opatření na její eliminaci“

Konference proběhla 28. a 29.11.2012 v krásném prostředí Zámečku Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra v Jihlavě. Naše přednášky byly zaměřeny na dokumentaci míst dopravních nehod. Prezentovali jsme naše poznatky ze zpracování řady revizních znaleckých posudků a Mgr. Zdeněk Marek předvedl na modelovém případu dokumentaci dopravní nehody pomocí technologie 3D skenování.

Program konference je ke stažení ZDE

Ukázku výstupu 3D skenování si lze prohlédnou na tomto odkazu ZDE


Studentský crash test - střet dětského cyklisty a chodce s automobilem

Zajímavým výstupem z letošního crash testu jsou 3D záznamy testů. Tato technologie, dobře známá z kin, je úplnou novinkou ve zpracování dat z nárazových zkoušek.
Záznam vznikl za pomocí dvou vysokorychlostních kamer (Redlake MotionXtra® HG-100K, kapacita snímání do 100 tis. obr/s, reálná rychlost snímání 1000 obr/s) umístěných společně na jednom stativu, jejichž záznam byl synchronizován.

K dispozici jsou záznamy ze střetu automobilu s dětským chodcem (zde) a s dětským cyklistou (zde). Ke sledování s 3D efektem postačují "3D brýle".


Test Volvo V40

4. listopadu 2012 se uskutečnilo, s laskavou podporou automobilky Volvo, která vůz zapůjčila, testování vlastností automobilu Volvo V40. Testována byla především technická zdokonalení v oblasti bezpečnosti, kterými se tento automobil může pochlubit. Mezi ně patří například systém rozpoznávání chodců, který je za daných podmínek schopen automaticky automobil při nečinnosti řidiče brzdit.Zpráva o průběhu a výsledku testů si můžete přečíst zde.

Ukázka z průběhu testování zde.


Studentský crash test - střet dětského cyklisty a chodce s automobilem

Jak jsme vás již informovali, ústav K622 realizoval za podpory partnerů zkoušky střetu dětského chodce a dětského cyklisty s osobním automobilem. Tyto testy se uskutečnily ve dnech 7. a 8. 7. Na jejich přípravách se podíleli jak studenti FD ČVUT Ústavu soudního znalectví v dopravě, tak jeho vedení. Test byl filmován a snímán soustavou rychlokamer a fotoaparátů. Figurína i automobil byly osazeny meřící technikou pro sledování fyzikálních veličin v průběhu nehodového děje. K přesnému záznamu následků nehod v podobě deformací bylo využito 3D skenerů.

Závěrečná zpráva je k dispozici pro kolizi s chodcem i cyklistou.

Prvním výstupem, který si můžete prohlédnout je digitalizovaná celková situace a konečná postřetová poloha získaná 3D skenerem.
Test I (201), Test II (202), Test III (203)


Soutěž Tichá cesta 2012

Tichá cesta 2012 je název soutěže elektomobilů, jejíž první ročník se letos konal 5. a 6. 10. První etapou soutěže byl závod na elektokolech a elektroskútrech v Praze 13 a Prokopského údolí. Po jejím úspěšném absolvování se závodníci vydali zdolat druhou etapu, kterou byl závod elektromobilů na trase Praha - Vrchlabí.
Naše posádka ve složení Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D. a Ing. Kateřina Krpešová obsadila s elektromobilem Škoda Octavia v druhé etapě, tedy závodu mezi Prahou a Vrchlabím, výborné 3. místo. Celkově byli naši zástupci hodnoceni na 9. místě. Ale, jak pořadatel závodu dodává, vítězi jsou všichni účastníci závodu, kteří pomohli k propagaci čisté a tiché dopravy.


ČVUT na Mezinárodním storjírenském veletrhu v Brně

Ve dnech mezi 10. - 14. 9. se na brněnském výstavišti konal tradiční strojírenský veletrh. Zastihnout jste na této akci mohli i naše zástupce. Ústav soudního znalectví spoluvytvářel stánek ČVUT. Studenti Ústavu soudního znalectví v dopravě představili v rámci projektu „Popularizace vědy a výzkumu ČVUT“ mimo jiné i studentské crash testy střetu dětského cyklisty s osobním automobilem. Na stánku jsme měli možnost uvítat vzácné delegace jako pana prezidenta prof. Ing. Václava Klause, CSc. v doprovodu pana rektora ČVUT prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. nebo delegaci pana premiéra RNDr. Petra Nečase. Stejně tak delegaci pana velvyslance USA v ČR Normana L. Eisena. Veletržními pavilóny prošlo během pěti dní přes 85 tisíc návštěvníků z 50ti zemí celého světa, kterým měli studenti možnost přiblížit Fakultu dopravní ČVUT a prezentovat práci svých projektů. Fotografie z této akce si můžete prohlédnout v sekci Fotogalerie.


Úspěch našich studentů

Po skončení Státních závěrečných zkoušek v roce 2012 se můžeme pochlubit úspěchem našich studentů. Diplomová práce Ing. Tomáše Rozlivky byla oceněna Cenou Prof. Ing. Dr. Jaroslava Vlčka, DrSc., která je udělována za vynikající diplomové práce studentů v magisterských studijních oborech Fakulty dopravní ČVUT.
Studenti Bc. Zdeněk Svatý a Bc. Luboš Nouzovský zakončili bakalářský studijní program s výsledkem prospěl s vyznamenáním, tedy s červeným diplomem.
Závěrečné práce těchto studentů, stejně jako i ostatních studentů našeho ústavu, najdete v sekci Práce studentů.


Výsledky crash testu - střetu dětského chodce/cyklisty s automobilem

Fakulta dopravní ČVUT v Praze, za podpory partnerů, provedla v rámci základního výzkumu v pořadí již třetí sérii dynamických zkoušek pasivní bezpečnosti dětského chodce při střetu s osobním vozidlem kategorie M1. Shodně jako v předchozích dvou letech, se jednalo o testy při různých kolizních rychlostech (10, 20, 30 km/h). Během testů byly sledovány kontaktní zóny na přídi vozidla včetně poškození a na upravené dětské figuríně typu P6 (šestileté dítě; 1,2 m; 22 kg) stojící čelem ke kolidujícímu vozidlu, výsledná zrychlení hlavy, hrudníku, pánve a zrychlení kolenního kloubu v sagitální ose. Provedeno bylo rovněž tenzometrické měření kontaktní síly působící na stehenní skelet.


Kromě testů s dětským chodcem byly provedeny testy další, tentokráte zaměřené na účastníky silničního provozu, kteří jsou rovněž při kolizi s motorovým vozidlem vystaveni silně nekompatibilnímu nárazu, a to cyklisté. Lze konstatovat, že oblast pasivní bezpečnosti cyklistů při střetu s osobním automobilem stále zůstává na okraji zájmu. Konkrétně byla série testů zaměřena na cyklisty dětské. Jednalo se o tři testy, z toho dva při kolizní rychlosti o nominální výši 20 km/h a střetové konfiguraci: čelo automobilu/bok cyklisty s použitím a bez použití cyklistické přilby. Třetí při rychlosti 30 km/h a střetové konfiguraci: čelo automobilu/záď kola.

Cílem této experimentální činnosti je kromě podrobné deskripce kinematiky dětského chodce a cyklisty i porovnání závažnosti primární a sekundární kolize, simulace potenciální reálné nehodové situace pomocí tzv. full-scale testu, v další fázi poskytnutí údajů pro tvorbu matematického modelu. U cyklisty jde dále i o definice odlišností v porovnání s kinematikou dětského chodce, dopadovými zónami na příď automobilu a mechanizmy poranění. Bližší informace a konkrétní výsledky testů jsou uvedeny v závěrečných zprávách:
Závěrečná zpráva 2011 - dětský cyklista
Závěrečná zpráva 2011 - dětský chodec

Ke všem testům jsou k dispozici videozáznamy:

Chodec:
TEST I 10 km/h, TEST II 20 km/h, TEST III 30 km/h,

Cyklista:
TEST I 20 km/h, TEST II 20 km/h, TEST III 30 km/h,


Provedeno za podpory:Zprávy z let 2009 a 2010 viz níže.


Den Vědy - Scientia Pragensis

Dne 2. 12. 2011 proběhl na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze již pátý ročník setkání pražských vysokých škol (ČVUT, ČZU, UK, VŠE, VŠCHT) s veřejností odbornou, ale i laickou. Součástí akce byly nejen přednášky, ale také výstavní expozice, kde se návštěvníci akce mohli seznámit například se studentskou formulí, vodícími psy a ostatními pomocníky pro nevidomé a dalšími zajímavostmi ze světa vědy, výzkumu a techniky. Jeden z těchto výstavních prostor patřil také našemu ústavu. Zájemci se seznámili s oblastmi naší činnosti a měli možnost shlédnout mj. i výsledky crash testů, a ukázky práce s 3D skenerem nebo totální stanicí Topcon 3007i.


Účast Fakulty dopravní a Besipu na Autosalonu 2011

Na letošním ročníku brněnského Autosalonu, který se konal 2. až 9. 6., měl své zastoupení i náš ústav. Ústav soudního znalectví v dopravě společně s Ústavem dopravní techniky K616 zastupoval Fakultu dopravní. Prezentace FD byla součástí stánku Besipu. Výklad o dovezených exponátech, aktivitách a studijních oborech zajišťovali studenti.


Ústav soudního znalectví v dopravě na Ministerstvu dopravy

V měsíci květnu měl Ústav soudního znalectví v dopravě FD ČVUT vlastní expozici na Ministerstvu dopravy ČR. Jednalo se o model z crash testu, který jste měli možnost vídat v budově ČVUT Horská. Expozici, která byla zaměřena na bezpečnost dopravy, doplňovaly studentské práce.
Den záchranářů - Velká cena Hořovic

Dne 29. dubna se v na letišti Tlustice u Hořovic uskutečnil 1. ročník hasičské soutěže Hořovické ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Akce se zúčastnily hasičské sbory z celé republiky. Prezentace zde měli zástupci složek záchranného systému, firem zabývajících se bezpečností provozu na komunikacích a také náš ústav. Stánek FD ČVUT Ústavu Soudního znalectví v dopravě byl v centru pozornosti jak malých, tak velkých návštěvníků. Zájem o naše prezentace a ukázky, které se týkaly mimo jiné crash testu s dětským chodcem, vyhodnocování vysokorychlostních záběrů či 3D skenování robotickou totální stanicí TOPCON, nás velmi těší. Návštěvníci si měli možnost poslechnout zajímavé informace o naší práci či vybavení a mohli si některá zařízení sami vyzkoušet. Pro školáky a předškoláky byla připravena soutěž v dynamickém měření. Naše prezentace byly zaměřeny na studenty a žáky či děti předškolního věku a na firmy působící v oborech, v nichž je možné navázat spolupráci, či vyměnit své poznatky a zkušenosti.
Píše o nás Svět motorů!

V čísle 12/2011 populárního časopisu pro motoristy vyšel článek o Studentském crash testu z podzimu 2010. Článek ke stažení ZDE

Střet dětského cyklisty s automobilem


V současné době Ústav soudního znalectví v dopravě K622 FD ČVUT chystá projekt, jehož cílem je zkoumání nehodového děje při střetu automobilu s cyklistou. Nedílnou součástí projektu bude i simulace tohoto střetu za umělých podmínek, které se přibližují skutečnosti, tzv. crash testu. Test bude podpořen spoluprací s firmou Škoda Auto, a.s. V jednání je také spolupráce se švédskou firmou Hövding, která v nedávné době přišla na trh s airbagem pro cyklisty.

"CHODEC" - Klip STOP v České televizi
S filmaři jsme připravili videoklip, který má za cíl ukázat veřejnosti hrozící nebezpečí při pohybu dětí v dopravním provozu. Videoklip ke stažení ZDE

Záznam přednášky na téma Vybrané metody analýzy dopravních nehod

Přednáška se konala 13.10.2010 d 9:45 h v posluchárně H 005 v budově Fakulty dopravní ČVUT Horská. Přednášejícím byl prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., člen předsednictva EVU (Evropská společnost pro výzkum a analýzu nehod). Tuto přednášku si můžete připomenout díky nahrávkám, které jsou pro vás přichystány v několika verzích.


prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.
Ředitel Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, Žilina

Po absolvování Fakulty provozní ekonomiky dopravy a spojů působí na Žilinské univerzitě. Přednáší na katedře Silniční a městské dopravy, je profesorem soudního inženýrství. Prof. Kasanický je ředitelem Ústavu súdného inžinierstva Žilinskej univerzity, který byl založen v roce 1987 a od roku 1991 je samostatným pracovištěm. Zároveň je člen předsednictva evropského sdružení pro výzkum a analýzu dopravních nehod.

Video záznam přednášky ke stažení:
iPod + GSM phone video, video mp4 (720x400), MP3 audioSÉRIE DYNAMICKÝCH ZKOUŠEK
střetu osobního automobilu s dětským chodcem

Bezpečnost chodců je v současné době jedním z významných kritérií pro hodnocení bezpečnosti vozidel. Homologační předpisy jsou založeny na testování přídí těchto vozidel nárazovými maketami, které reprezentují části těla dospělého chodce, riziko pro dětského chodce je vyjádřeno testem impaktorem dětské hlavy.

Ústav soudního znalectví v dopravě K622 ve spolupráci s Ústavem mechaniky a materiálů K618, Ústavem dopravní techniky K616 (2009) FD ČVUT v Praze a za podpory uvedených partnerů provedl v rámci základního výzkumu sérii dynamických zkoušek pasivní bezpečnosti dětského chodce při střetu s osobním vozidlem kategorie M1 při různých kolizních rychlostech (10, 20, 30 km/h). Během testů byly sledovány kontaktní zóny na přídi vozidla včetně poškození a na upravené dětské figuríně typu P6 (šestileté dítě; 1,2 m; 22 kg) stojící čelem ke kolidujícímu vozidlu výsledná zrychlení hlavy, hrudníku, pánve a zrychlení kolenního kloubu v sagitální ose. Provedeno bylo rovněž tenzometrické měření kontaktní síly působící na stehenní skelet.

Cílem této experimentální činnosti je kromě podrobné deskripce kinematiky dětského chodce a porovnání závažnosti primární a sekundární kolize simulace potenciální reálné nehodové situace pomocí tzv. full-scale testu a v další fázi poskytnutí údajů pro tvorbu matematického modelu.

Zprávu z provedené zkoušky ROOMSTER_2009 si můžete stáhnout ZDE, fotogalerie
Zprávu z provedené zkoušky OCTAVIA II_2010 si můžete stáhnout ZDE, fotogalerie

Videa ze zkoušek:
ROOMSTER_2009 (HD, soubor 50MB):
TEST I 10 km/h, TEST II 20 km/h, TEST III 30 km/h, TEST IV Airbagy.

OCTAVIA II_2010 (HD, soubor 50MB):
TEST I 10 km/h, TEST II 20 km/h, TEST III 30 km/h, TEST IV Airbagy.

Videa ve formátu DVD (iso soubor 650MB): DVD, obal CZ, obal EN, potisk DVD.


Provedeno za podpory:


Ústav soudního znalectví v dopravě, ČVUT FD