ÚVOD
AKTUÁLNĚ
O PROJEKTU
ČINNOST
PRÁCE STUDENTŮ
PŘEDMĚTY ÚSTAVU
FOTOGALERIE
KONTAKTY
VÝUKA/LECTURES
ENGLISH VERSION
Projekt OP PIK
Projekt NPO
Athens Course

Dnes je:
19. dubna 2024

Optimalizováno pro:
Internet Explorer 6
Mozzila Firefox 16

ZÁKLADNÍ INFORMACE (Poster ústavu):

Podle § 21 odst.3 zákona č.36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a podle příslušné prováděcí vyhlášky (§ 6 odst.1 vyhl.č.37/1967 Sb.) je zapsán do druhého oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR (č.j. M-1009/2002, a č.j.177/2004-ODS-ZN/6).

Dopravní fakulta ČVUT je znaleckým ústavem od 23.7.2002, Ústav soudního znalectví v dopravě byl zřízen rozhodnutím děkana v roce 2005 a zapsán v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Vedoucím ústavu je jmenován doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D.
Zástupcem vedoucího ústavu je jmenován Ing. Luboš Nouzovský, Ph.D.


VYMEZENÍ ROZSAHU ZNALECKÉHO OPRÁVNĚNÍ ÚSTAVU:

Obor doprava:
Znalecké oprávnění pro dopravní technologii a spoje, logistiku v dopravě a telekomunikacích, dopravní inženýrství a spoje, dopravní infrastrukturu v území, management a ekonomiku dopravy a telekomunikací, automatizaci v dopravě a telekomunikacích, technologii a management a ekonomiku dopravy a telekomunikací, dopravní systémy a techniku, inženýrskou informatiku a pro dopravu silniční a městskou se specializacemi pro posuzování příčin dopravních nehod a protismykových vlastností vozovek, pro dopravní stavby se specializací pro posuzování pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti dopravy, stejně tak posuzování technického stavu a oprav silničních vozidel ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu.

Obor spoje:
Znalecké oprávnění pro dopravní technologii a spoje, logistiku v dopravě a telekomunikacích, dopravní inženýrství a spoje, dopravní infrastrukturu v území, management a ekonomiku dopravy a telekomunikací, automatizaci v dopravě a telekomunikacích, technologii a management a ekonomiku dopravy a telekomunikací, dopravní systémy a techniku, inženýrskou informatiku.


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Státní orgány mohou požádat uvedený ústav o podání znaleckého posudku za použití § 21 odst.2 zák.č.36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, kde se uvádí: "Ve zvláště obtížných případech vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení mohou státní orgány požádat vědecké ústavy, vysoké školy a instituce, aby samy podaly posudek".

V trestním řízení též za použití § 110 odst.1 trestního řádu, kde se uvádí: "Ve výjimečných, zvlášť obtížných případech, vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení, může policejní orgán nebo státní zástupce a v řízení před soudem předseda senátu přibrat státní orgán, vědecký ústav, vysokou školu nebo instituci specializovanou na znaleckou činnost k podání znaleckého posudku nebo přezkoumání posudku podaného znalcem".

Posudky ústavu připravují příslušní odborníci fakulty případně znalci jmenovaní podle zákona o znalcích a tlumočnících.

Ústav v doložce znaleckého posudku uvede, který odborný pracovník případně soudní znalec posudek připravoval a může osobně stvrdit jeho správnost a podat žádaná vysvětlení dle § 22 odst.1 zák.č.36/1967 Sb. (v trestním řízení též dle § 110 odst.2 trestního řádu).

Ústav soudního znalectví v dopravě, ČVUT FD