ÚVOD
AKTUÁLNĚ
O PROJEKTU
ČINNOST
PRÁCE STUDENTŮ
PŘEDMĚTY ÚSTAVU
FOTOGALERIE
KONTAKTY
VÝUKA/LECTURES
ENGLISH VERSION
Projekt OP PIK
Projekt NPO
Athens Course

Dnes je:
19. dubna 2024

Optimalizováno pro:
Internet Explorer 6
Mozzila Firefox 16

Slovo úvodem

Vítejte na webových stránkách projektu Analýza dopravních nehod (K622X1AD), jehož výuka spadá pod Ústav soudního znalectví v dopravě (K622). Měli byste zde nalézt potřebné informace, které pomohou zodpovědět většinu z vašich otázek a usnadní rozhodování při volbě projektu.

Hlavním cílem tohoto webu je přinést přiblížení toho, jak vlastně studium a účast na našem projektu vypadá, co lze očekávat nebo případně i neočekávat. Měl by pomoci k vytvoření vlastního obrázku o průběhu výuky a souvisejících aktivit.Co Vás na projektu čeká?

První část projektu probíhá formou konzultací. Ty se konají v kanceláři ústavu s vedoucími projektu. Hlavní naplní je individuální studentská práce (bakalářská a magisterská). Úvod studia je věnován samotnému výběru. Studenti pro usnadnění volby připravují příspěvky, prezentace a postery k různým tématům, která jsou následně prodiskutována a zhodnocena, zda jsou vhodná pro zpracování budoucí závěrečné práce. Mezi výhody této metody patří, že volba tématu vzejde z Vaší iniciativy, takže budete moci dělat to, co Vás doopravdy zajímá. Je třeba také poznamenat, že vedoucí projektu se snaží vždy vyhovět přáním studenta. Pro lepší představu se můžete podívat na práce studentů.

Dále se v rámci projektu budete účastnit exkurzí a měření pořádaných ústavem. Ty slouží jednak ke sběru dat pro studentské práce a zároveň poskytují studentům nezaplatitelnou možnost "osahat si" práci s měřicí technikou, metodiku příprav testů apod. Této praktické části se obvykle dobrovolně účastní všichni studenti projektu. Pracuje se týmově a v přátelské atmosféře. Více se můžete dozvědět v sekci činnosti, k dispozici jsou též ilustrační fotografie z různých akcí ve fotogalerii.


Uplatnění v praxi

Možnosti využití znalostí z projektu v praxi jsou poměrně široké. Studenti mohou najít uplatnění například jako techničtí specialisté v pojišťovnictví, dopravní inženýři a projektanti ve státní správě (zaměření na bezpečnost dopravy), specialisté v TÜV, BESIP, Škoda Auto apod.


Ústav soudního znalectví v dopravě, ČVUT FD