ÚVOD
AKTUÁLNĚ
O PROJEKTU
ČINNOST
PRÁCE STUDENTŮ
PŘEDMĚTY ÚSTAVU
FOTOGALERIE
KONTAKTY
VÝUKA/LECTURES
ENGLISH VERSION
Projekt OP PIK
Projekt NPO
Athens Course

Dnes je:
19. dubna 2024

Optimalizováno pro:
Internet Explorer 6
Mozzila Firefox 16

Kurz využití moderních měřických metod a technologií v oblasti bezpečnosti dopravy


Obecné informace o projektu

Název projektu: Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání na ČVUT
Registrační číslo projektu: NPO_ČVUT-MŠMT-16597/2022
Název programu: Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022 – 2024
Název poskytovatele: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Dílčí cíl: SC A4 - Kurzy zaměřené na rozšiřování dovedností (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling).
Název kurzu: Využití moderních měřických metod a technologií v oblasti bezpečnosti dopravy
Garant kurzu: Ing. Zdeněk Svatý, Ph.D.
Anotace

Kurz je zaměřený na oblast praktického využití moderních metod a technologií pro ohledání místa dopravní nehody (OM DN) se záměrem zvýšit efektivitu a kvalitu ohledání směrem k podkladům pro následné dokazování. V rámci kurzu budou řešeny a předávány zkušenosti s praktickou aplikací robotických totálních stanic či RTK GNSS měření, moderních fotogrammetrických měřických metod (pozemní i UAV) včetně využití následné digitální obrazové korelace a laserových skenerů se zohledněním požadavků a rizik souvisejících s OM DN.
Kurz cílí na rozšíření dovedností (upskilling) účastníků a je určen pro zájemce z řad PČR, znalce z oboru doprava, strojírenství a ekonomika a techniky likvidace pojistných událostí aj.


Forma výuky a rozsah

Kurz bude probíhat v kombinované formě. Rozsah kurzu je 90 hodin, z toho tvoří 25 hodin prezenční výuka s převahou praktické výuky v terénu, 65 hodin samostudium s možností on-line konzultací včetně zpracování závěrečného protokolu dle zadání a absolvování závěrečného testu.

Tematicky je kurz rozdělen na bloky

- Geodetická měření
- Fotogrammetrická měření
- Laserové skenování
- SW prostředí (např. Agisoft Metashape, 3DF Zephyr, Cyclone Register 360, PC Crash, Virtual CRASH, PČR Queen/King/Eso)
- Praktické úlohy (měření, zpracování a vyhodnocení dat, tvorba protokolů)


Učební pomůcky a literatura

Učební materiály pro účastníky jsou k dispozici v době konání kurzu. Elektronické materiály pro samostudium (tj. texty a výuková videa) jsou ve stejnojmenném kurzu na moodle-ostatni.cvut.cz. O způsobu přihlášení budou účastníci informováni v prezenční části kurzu.


Způsob zakončení

Kurz je zakončen vydáním osvědčení ve formě mikrocertifikátu, a to na základě účasti na prezenční části výuky, odevzdání zpracovaného protokolu dle zadání a úspěšného absolvování závěrečného testu.


Aktuální termíny kurzu

Aktuální termíny kurzu včetně přihlašovacího formuláře naleznete na Portálu celoživotního vzdělávání ČVUT v Praze, Fakulta/ústav: Fakulta dopravní, tj. na: czv.cvut.cz
Pokud zde kurz není uveden, pak není aktuálně vypsán žádný termín. Informace k plánovaným termínům kurzu Vám rádi zodpovíme na: micunkova@fd.cvut.cz

Ústav soudního znalectví v dopravě, ČVUT FD