Ohledání cvičného místa doprAvní nehody č.j.: 123456789

Jihlava, 28. a 29. 11. 2012 Mezinárodní konference "Dopravní nehodovost a návrh opatření na její eliminaci."

Výjezdová skupina 3D skenování: Zdeněk Marek, Policejní akademie ČR v Praze, KKRIM, ČVUT FD | Tomáš MIČUNEK ČVUT FD | DATUM DIGITALIZACE: 29.11.2012 9:05:12 - 29.11.2012 9:48:55

 
 

Komentář:

VÝSTUP Z OHLEDÁNÍ CVIČNÉHO MÍSTA DOPRAVNÍ NEHODY A UKÁZKY POUŽITÍ 3D SKENERU FARO FOCUS V POLICEJNÍ PRAXI.