Výsledky crash testu - střetu dětského chodce/cyklisty s automobilem (202)

Digitalizace a zpracování: ČVUT, Zdeněk Marek | Datum digitalizace: 06.07. - 08.07.2012
 
 

Komentář:

Fakulta dopravní ČVUT v Praze, za podpory partnerů, provedla v rámci základního výzkumu v pořadí již třetí sérii dynamických zkoušek pasivní bezpečnosti dětského chodce při střetu s osobním vozidlem kategorie M1. Shodně jako v předchozích dvou letech, se jednalo o testy při různých kolizních rychlostech (10, 20, 30 km/h). Během testů byly sledovány kontaktní zóny na přídi vozidla včetně poškození a na upravené dětské figuríně typu P6 (šestileté dítě; 1,2 m; 22 kg) stojící čelem ke kolidujícímu vozidlu, výsledná zrychlení hlavy, hrudníku, pánve a zrychlení kolenního kloubu v sagitální ose. Provedeno bylo rovněž tenzometrické měření kontaktní síly působící na stehenní skelet.